Birds

Knobbelzwaan / Cygnus olor
Knobbelzwaan / Cygnus olor
Bergeend / Tadorna tadorna
Scholekster / Haematopus ostralegus
Tafeleend / Aythya ferina
Tafeleend / Aythya ferina
Zilvermeeuw/Larus argentatus
Zilvermeeuw/Larus argentatus
Zilvermeeuw/Larus argentatus
Koolmees / Parus major

error: Content is protected !!